El perro que se muerde la cola #4. Rodalies 3

Mataró 2011

La relació entre dos individus parteix de la base d'un intercanvi, una retroalimentació o una trobada on que es crea un moviment repetitiu en el missatge; on el relat deixa de tenir sentit i cada un dels interlocutors exposa el mateix a l'altre com si fos una trobada d'autòmats. Explorar l'intercanvi com a base o génesis en una relació i, a la vegada, com a repetició pesada i esgotadora és el punt de partida d'aquesta instal lació. Un intercanvi que avança mitjançant la retroalimentació vs un intercanvi que s’estanca en un loop o bucle estàtic.

La instal·lació consta de 2 grans projeccions acompanyades de dos fonts d’audio.

El relat i la comunicació s’estableix a partir d’aquests 4 punts d’emisió d’informació(altaveus i projectors), establint una narració i un diàleg a través de l’ús i complementarietat d’aquests 4 emisors de registre que han desenvolupat els artistes en els seus propis contextes.